mskpu etyka w modzie

Magdalena Płonka to autorka, która dała się poznać jako obrończyni praw zwierząt i propagatorka odpowiedzialnego podejścia do mody. Jest absolwentką łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinach związanych z modą. Obecnie wykłada Corporate Social Responsibility w przemyśle odzieżowym w MSKPU – Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Autorka książki „Etyka w modzie czyli CSR w przemyśle odzieżowym”. Wcześniej współpracowała przy tworzeniu innych pozycji dotyczących zagadnienia etyki w przemyśle odzieżowym, między innymi „Przewodnika po etyce w modzie” i „W kierunku odpowiedzialnej mody”.

Etyka w modzie – dlaczego jest potrzebna?

Etyka w modzie to zagadnienie, które w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej dostrzegane przez opinię publiczną. Nie da się ukryć – i stoją za tym konkretne dane naukowe – że współczesny przemysł odzieżowy jest jednym z głównych odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska. Przede wszystkim ze względu na ogromną ilość syntetycznych i niepodlegających biodegradacji materiałów, które produkuje. Nie bez znaczenia jest również przemysłowa uprawa roślin włóknodajnych, które używane są dziś do produkcji ubrań. Wiąże się z nią oczywiście duże zużycie surowców naturalnych i środków ochrony roślin. Cechą przemysłu odzieżowego, która najmocniej szkodzi środowisku, jest jednak co innego. W dzisiejszych czasach sezony modowe zmieniają się praktycznie co chwilę, a ilość ubrań, która trafia do sklepów, jest ogromna. Podaż w tym przypadku wielokrotnie przekracza faktyczne potrzeby ludzi, a skutkiem jest produkcja ubrań niskiej jakości, które szybko lądują na śmietniku, wydatnie przyczyniając się do nieustannego powiększania się góry śmieci, którą rośnie na naszych oczach.

Etyka w modzie czyli CSR w przemyśle odzieżowym

Jednym z pytań, jakie zadają uczniowie MSKPU, jest to, co można z tym zrobić. Jak się okazuje – bardzo dużo. Współcześnie w coraz większym stopni zwraca się na problematykę związaną z wpływem mody i przemysłu odzieżowego na stan środowiska naturalnego. Wielu projektantów i firm odzieżowych pracuje nad znalezieniem nowych, zrównoważonych rozwiązań. A nie jest wcale łatwo. Zrównoważone podejście do mody to sprawa trudna i wymagająca znalezienia kreatywnych rozwiązań. Z jednej strony stoi ogromne zapotrzebowanie rynku na odpowiedniej jakości odzież, a z drugiej troska o środowisko. Przy odpowiednim nastawieniu jednak jak najbardziej da się te potrzeby ze sobą pogodzić.

Często podnoszoną kwestią jest ogromne zużycie futer i skór naturalnych w przemyśle odzieżowym. Obrońcy takiego rozwiązania wskazują na to, że są one całkowicie biodegradowalne, a zatem nieszkodliwe dla środowiska. Dokładniejsze przyjrzenie się sprawie pozwala jednak stwierdzić jasno, że takie opinie nie mają oparcia w faktach. Hodowla zwierząt na futra i skóry to przemysł, którzy we współczesnym świecie stoi bardzo daleko od ekologicznych rozwiązań. Praktycznie wszystko, co jest z nim związane – od wymagającej ogromnego zużycia środków chemicznych i wody uprawy roślin paszowych, do przetwórstwa gotowego surowca, które również związane jest z użyciem szkodliwych dla środowiska chemikaliów. To tylko niektóre aspekty przemysłu futrzarskiego i skórzanego, które mają szkodliwy wpływ na środowisko.

Często słyszy się opinie, według których dla środowiska znacznie bardziej przyjazne są materiały pochodzenia roślinnego. Również tutaj rzeczywistość nie jest do końca kolorowa. Rozmiary zapotrzebowania na włókna roślinne na świecie są obecnie już tak duże, że przy zachowaniu obecnego poziomu konsumpcji nie da się w żaden sposób zaspokoić potrzeb rynku ekologicznymi metodami. Współcześnie uprawa roślin włóknodajnych, jak na przykład bawełna to przede wszystkim wielkie, przemysłowe monokultury, które wymagają poświęcania coraz większych areałów ziemi i wpływają na całkowitą destrukcję środowiska w miejscach, w których są prowadzone.

ekologia w modzie
Ekologia w modzie

Etyka w przemyśle odzieżowym – rozwiązania

Według opinii specjalistów rozwiązaniem nie jest sposób wytwarzania materiałów wykorzystywanych w przemyśle odzieżowym. Przy zachowaniu takich ilości produkcji najczęściej po prostu nie da się ich produkować inaczej. Odpowiedzią jest tu raczej zmiana tego, jak obecnie postrzegana jest odzież. W MSKPU doskonale wiemy, że etyczna moda jest jak najbardziej możliwa, ale wymaga odejścia od powszechnie panującego konsumpcjonizmu promowanego przez gigantów przemysłu odzieżowego. Dlatego też stawiamy na modowe nurty, które pozwalają na nieco inne podejście do ubrań i zamiast ilości promują wysoką jakość. Minimalizm w modzie, anti fashion, czy moda cyrkularna to tylko niektóre z nich. W dzisiejszym świecie mody pojęcia te nabierają coraz większego znaczenia. Stawia się na nowe rozwiązania, które pomagają przełamać destrukcyjne trendy i choć trochę zatrzymać rozpędzoną i niszczącą wszystko na swojej drodze machinę odzieżowego przemysłu. Książka Magdaleny Płonki pokazuje, że jak najbardziej jest to możliwe. Teraz wszystko jest w rękach przyszłych pokoleń projektantów – między innymi naszych uczniów.

Napisane przez

Monika Ramis

Monika jest copywritterem w Slimlife pisze na temat zdrowia, odżywiania i diety, ma obsesje na punkcie zdrowego stylu życia. Pasjonuje się naturą, życiem bez toksyn i chemii. Jeśli nie pisze, przygotowuje dietetyczne posiłki, zielone soki i kimchi dla siebie i swojego chłopaka.